>

2013/02/03

  .


          love slave

                     slave  love 
                                                                                                      slave  
                                 slave  
                                            to   love


                             slave  to  love's s l   a   v   e 

     s  l                 a               v   e   l       o    v      e

   lo v e' s sla ve     sla ve  to  love  


                                         ahm  your   s   l   a    v  e                

.

                                               o  love's s l   a   v   e 

..
.